Rejestr wydanych zaświadczeń o odbytym szkoleniu w zakresie odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacyjnych w pojazdach silnikowych:

REJESTR - F-GAZY-DCL-WRD128